SKŁADANIE DOKUMENTÓW na rok szkolny 2017/18:


Złożenie wniosku
o przyjęcie do:
Terminy: Wzory wniosków:
przedszkola/oddziału przedszkolnego
szkoły podstawowej
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 » Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Oświadczenia załączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
szkoły podstawowej Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 » Wniosek o zapisanie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie dziecka 7-letniego zamieszkałego w obwodzie szkoły do kl. 1 Szkoły Podstawowej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania