Biblioteka Zespołu Szkół
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Rupniowie
Rok szkolny 2016/2017


Aktualności:

Zakończono proces dystrybucji podręczników na nowy rok szkolny poza nielicznymi wyjątkami.

Podsumowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych